Privacy Verklaring less.


Less. neemt privacy serieus. De volgende principes liggen ten grondslag aan de manier waarop wij uw privacy in acht nemen:

 1. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.
 2. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we de informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt.
 3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie tegen misbruik te beschermen en deze te beveiligen.
 4. Wij zullen voldoen aan alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en regelgeving en wij zullen samenwerken met de betreffende autoriteiten. In gevallen waarin wetgeving inzake gegevensbescherming niet voorziet, zullen we handelen in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen voor de bescherming van gegevens.

In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen.

WAARIN VOORZIET DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wordt verzameld door Less. Hieronder valt ook informatie die offline wordt verzameld via onze direct marketing-campagnes, prijsvragen en wedstrijden, en online via onze websites, ‘branded’ pagina’s op platforms van derden en applicaties die toegankelijk zijn of gebruikt worden via deze websites of platforms van derden die worden geëxploiteerd door Less.

Deze privacyverklaring geldt ook voor Less. content zijnde aanbiedingen en advertenties van Less. producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden (‘Sites van derden’) op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites hebben ook hun eigen Privacyverklaring en algemene voorwaarden. We raden u aan deze te lezen voordat u deze websites bezoekt.

 

UW TOESTEMMING

Door het gebruik van onze website stemt u ermee in wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier wordt gebruikt, maak dan geen gebruik van deze website en verstrek dan ook op geen andere manier informatie aan Less.

Less. zal alleen uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. In de meeste gevallen zullen wij expliciet uw toestemming vragen, maar in sommige gevallen kunnen we toestemming afleiden uit uw acties en gedrag.

Wij kunnen u vragen om aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Privacyverklaring vallen. U bent niet verplicht om een dergelijke toestemming te verstrekken, maar als u besluit deze niet te geven kan vervolgens uw deelname aan bepaalde activiteiten worden beperkt. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van dit Privacyverklaring.

 

KINDEREN

De Less website is ontworpen en bedoeld voor gebruik door volwassenen. Als u jonger dan 16 jaar bent, dient u de voorwaarden van deze Privacyverklaring met een ouder of voogd door te nemen om er zeker van te zijn dat u deze begrijpt en accepteert.

Als we ontdekken dat we informatie hebben verzameld van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd terwijl deze toestemming vereist was, verwijderen we die informatie zo snel mogelijk.

De toegang tot bepaalde delen van de Less. website en/of het in aanmerking komen voor prijzen, monsters of andere beloningen kan beperkt zijn tot gebruikers boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van leeftijdscontroles en om dergelijke regels uit te voeren.

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

In deze Privacyverklaring betekent uw “persoonsgegevens”: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Gewoonlijk zijn dit gegevens zoals uw naam, adres, gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres en telefoonnummer, maar het kan ook andere informatie zijn zoals het IP-adres, koopgedrag, informatie over uw levensstijl of voorkeuren en interesses. Wij verzamelen persoonsgegevens over u uit verschillende bronnen, waaronder:

 • Informatie die u ons direct verstrekt

We kunnen informatie rechtstreeks van u verzamelen wanneer u ons persoonsgegevensverstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor loterijen of wedstrijden, zich aanmeldt om informatie te ontvangen, applicaties gebruikt, een product of dienst van ons koop, een enquête invult, een opmerking plaatst of om inlichtingen vraagt. Dit soort informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen zij onder andere uw:

 • naam
 • address
 • e-mailadres
 • gebruikersnaam
 • telefoonnummer
 • creditcard- of andere betalingsgegevens
 • leeftijd
 • geboortedatum
 • geslacht
 • user-generated content, berichten en andere inhoud die u invoert op Less.-sites
 • andere persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt
 • Informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Less.-sites gebruikt

We (en derden die namens Unilever de gegevens verzamelen) gebruiken cookies en andere hulpmiddelen (zoals web analytic tools en pixel tags) om automatisch informatie over u te verzamelen wanneer u Unilever-sites gebruikt, met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. De soorten informatie die wij automatisch kunnen inwinnen zijn onder andere:

 • informatie over het type browser dat u gebruikt
 • gegevens van de webpagina's die u hebt bekeken
 • uw IP-adres
 • de hyperlinks die u hebt aangeklikt
 • uw gebruikersnaam, profielfoto, geslacht, netwerken en alle andere informatie die u kiest te delen bij het gebruik van websites van derden (zoals wanneer u gebruik maken van de "Like"-functionaliteit op Facebook of de +1 functionaliteit op Google+).

“Gebruikersinformatie”

De meeste internet-browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw apparaat. Indien u verschillende internet browsers gebruikt of verschillende apparaten, dient u de instellingen voor ieder brower en apparaat apart te wijzigen. Let er op dat indien u de cookies uitschakelt, dit uw ervaring op Unilever-sites kan beïnvloeden.

 • Informatie die we verzamelen van andere bronnen

Wij kunnen persoonsgegevens over u uit andere bronnen ontvangen.. Dit kan onder meer informatie uit commercieel beschikbare bronnen zijn, zoals openbare databanken en ‘data-aggregators’, en informatie van derden. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere uw:

 • leeftijd
 • voorkeuren en informatie over uw levensstijl, zoals uw hobby's en interesses
 • openbaar beschikbare informatie, zoals ‘user-generated’ content, blogs en berichten, zoals toegestaan door de wet

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevensgebruiken om:

 • om onze producten en uw ervaringen op Less.nl te verbeteren
  • het gebruik van de Less producten en diensten te evalueren
  • de effectiviteit van onze advertenties, wedstrijden en promoties te analyseren
  • uw website-ervaring te personaliseren, maar ook om statistieken over website-activiteiten (anoniem en samengevoegd met die van andere gebruikers) te evalueren, zoals hoe laat u de website hebt bezocht, of u de site al eerder hebt bezocht en via welke site u er terecht bent gekomen
  • de Less.-site gebruiksvriendelijker te maken en om de Less.-site beter af te stemmen op uw interesses en behoeften
  • u te helpen uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de Less.-site te versnellen. Zo kan een website herkennen dat u uw persoonsgegevens hebt verstrekt en niet een tweede keer om dezelfde informatie vragen
 • informatie te verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om de Less.-site mee te bekijken, zoals uw IP-adres of het type internetbrowser of besturingssysteem dat u gebruikt, en deze te koppelen aan uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat elke Less.-site u de beste web-ervaring kan leveren
 • contact met u op te nemen over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn, op voorwaarde dat u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen of dat u al eerder een product of dienst bij ons hebt aangevraagd en de communicatie relevant is voor of verwant is aan die eerdere aanvraag en gedaan is binnen de termijn die is vastgesteld door toepasselijke wetgeving.
  • producten of diensten (waaronder die van relevante derde partijen) voor te stellen die voor u wellicht interessant zijn
  • u de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan wedstrijden of speciale acties.
  • u kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van communicatie van ons. Alle direct-marketing communicatie die wij naar u sturen is voorzien van informatie en de middelen waarmee u zich af kunt melden.
  • u te voorzien van producten of diensten die u bij ons hebt aangevraagd

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

 • met het oog op wedstrijden of speciale acties waaraan u hebt meegedaan
 • u informatie, producten of monsters te sturen die u hebt aangevraagd
 • te reageren op uw vragen of opmerkingen

 

Om informatie te beschermen tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging, wissen wij – wanneer wij informatie wissen uit onze diensten – misschien niet onmiddellijk resterende kopieën van onze servers of informatie van onze back-upsystemen.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In de regel delen wij uw persoonsgegevens met niemand buiten Less. Er is echter een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen.

 • onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen effectieve reclamecampagnes en acties te leveren en te analyseren
 • derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld
 • wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken
 • derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegevenderden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • externe leveranciers van diensten aan Less., zoals data-verwerkingsleveranciers
 • web analytics tools, zoals Google

Het is praktisch niet mogelijk om de landen op te sommen waar uw persoonsgegevens wordt verwerkt en opgeslagen gezien deze landen regelmatig ook veranderen, met name door operationele vereisten. Als u nog vragen, opmerkingen of zorgen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u ons hierover contacteren.

Less. verkoopt geen persoonsgegevens van u door.

 

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het kan nodig zijn dat we uw persoonsgegevensoverdragen naar servers buiten het land waar u woont of naar gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde derde partijen in andere landen, zodat zij de persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. Door de Less.-site te gebruiken of op andere wijze persoonsgegevens Less. te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij dit doen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

U dient zich ervan bewust te zijn dat veel landen niet dezelfde juridische bescherming bieden aangaande persoonsgegevens als u gewend bent in uw eigen land. Terwijl uw persoonsgegevens zich in een ander land bevindt, kan deze worden geopend door rechtbanken, wetshandhavinginstanties en nationale veiligheidsautoriteiten in dat land volgens de daar geldende wetgeving. Behoudens ingeval van dergelijke toegangsaanvragen, beloven we dat iedereen die uw persoonsgegevens verwerkt buiten uw land van herkomst maatregelen moet nemen om deze te beschermen en alleen het recht heeft om de informatie te verwerken overeenkomstig Less. instructies.

 

HET BEVEILIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis.

 

UW RECHTEN EN WIE TE BENADEREN

Hide

Als u nog vragen, opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen door te klikken op de Contact-link op de Less.-site waarop u werd doorverwezen naar deze Privacyverklaring.

U hebt het recht ons te melden dat:

 • u niet meer door ons wilt worden benaderd
 • u een kopie wilt hebben van de persoonsgegevens die wij over u hebben
 • u wilt dat wij uw persoonsgegevens in onze administratie corrigeren, bijwerken of verwijderen
 • u misbruik van uw persoonsgegevens wilt melden

Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek, dient u ons uw volledige naam en gegevens te verstrekken.

 

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Less.-site te plaatsen. Wij brengen u binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele relevante wijziging. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

 

ANDERE PRIVACYVERKLARINGEN VAN LESS.

In aanvulling op deze Privacyverklaring kunnen er ook specifieke campagnes of acties zijn waarvoor extra privacyvoorwaarden of -verklaringen gelden. We raden u aan deze aanvullende voorwaarden of verklaringen te lezen alvorens deel te nemen aan dergelijke campagnes of acties, aangezien u hieraan moet voldoen als u deelneemt. Eventuele aanvullende privacyvoorwaarden of -verklaringen zullen duidelijk voor u beschikbaar worden gemaakt.